Nationale Parken Nieuwe Stijl

De partners van de Nationale Parken Deal gaan samen voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Nationale parken die bekend staan om hun robuustheid, hoogwaardige natuur,  natuurschoon, cultuurhistorie, kansen voor hoogwaardige gastvrijheidseconomie en vitaal ondernemerschap en biodiversiteit van internationale betekenis. Dit conform ambities en beleid van het Ministerie van LNV en de provincies, die zich bezighouden met de criteria en selectie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl.  Deze ambities zijn vertaald in 12 criteria die zijn opgenomen in de Standaard, het werkkader voor de transitie van Nationale Parken naar Nationale Parken Nieuwe Stijl. De Leidraad biedt ondersteuning op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak aan (aspirant-)nationale parken bij het gebruiken en toepassen van de Standaard in hun gebied.

Zowel de standaard als de leidraad treft u hieronder aan.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen