Leernetwerken

Het Nationale Parken Bureau organiseert in samenwerking met het Samenwerkingsverband Nationale Parken diverse leernetwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten delen we kennis uit de praktijk, behandelen we uiteenlopende vraagstukken en wisselen we ervaringen uit. Komend jaar gaan we naast de gebruikelijke leernetwerkbijeenkomsten (gericht op 1 thema) ook een aantal intensievere werksessies organiseren. Deelnemers aan deze sessies zullen onder deskundige begeleiding gezamenlijk werken aan het oplossen van een vraagstuk of het ontwikkelen van een innovatieve aanpak welke in meerdere gebieden toegepast kan worden. Deze sessies vragen dus een grotere inzet van deelnemers.

 

De leernetwerken zijn bedoeld voor betrokkenen bij de bidbookgebieden en nationale parken. Dit kunnen medewerkers van de terreinbeherende organisaties zijn, gemeentelijke en provinciale ambtenaren en (regionale) ondernemers. Ook zijn de partners van het Nationale Parken Bureau van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten.

 

Contact

Heeft u vragen over deze leernetwerken, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.

Cookie-instellingen