Over het bureau

Het Nationale Parken Bureau is opgericht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bureau is per 1 januari 2018 bij Staatsbosbeheer gevestigd. Het bureau inspireert en helpt nationale parken die een hogere kwaliteitsstandaard ambiëren. Dit doen wij in samenwerking met de partners die de Nationale Parken Deal hebben ondertekend.

 

Het Nationale Parken Bureau gaat deze gebieden begeleiden bij het realiseren van de vernieuwde kwaliteitsstandaard waaraan nationale parken in de toekomst moeten gaan voldoen. Deze standaard wordt in het voorjaar van 2018 vastgesteld door het Rijk, de provincies en de partners.

 

Er zijn drie belangrijke pijlers. De eerste is de kwaliteit van natuur en landschap. De tweede is het sociaal-economische belang, waaronder beleving (recreatie en toerisme) en samenwerking met ondernemers, bewoners en andere partijen. De derde pijler is het activeren van het ‘DNA’ van gebieden, van hun gebiedsidentiteit. Daarnaast ontwikkelt het Nationale Parken Bureau met haar partners een marketingcampagne die internationaal wordt uitgerold.

Cookie-instellingen