Jaarplan Nationale Parken Bureau

15-03-2023 399 keer bekeken 0 reacties

De Minister van LNV heeft het Nationale Parken Bureau (NPB) de opdracht gegeven om het programma voort te zetten en de doelen te borgen. Dit is nader uitgewerkt in het jaarplan voor 2023.

2023 wordt het jaar waarin het nieuwe ‘Beleidsprogramma Nationale Parken’ zal worden vastgesteld. Dit jaar is daarom een overgangsjaar tussen het in 2022 afgeronde Programma Nationale Parken en de vaststelling en uitwerking van het nieuwe Beleidsprogramma. 

Net als voorgaande jaren zal het NPB de focus leggen op de ondersteuning en advisering van de nationale parken op de verschillende thema’s, onder andere door de organisatie van een aantal leernetwerken. Een speerpunt voor 2023 is om de parken te adviseren hoe zij kunnen aanhaken bij de diverse transitieopgaven die in het landelijk gebied spelen. Denk aan de landbouwtransitie, de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied en de klimaatopgaven. Welke meerwaarde kun je daarin als park bieden en wat is dan een passende rol? En waar ga je niet over? In het verlengde hiervan zullen er in drie nationale parken integrale ontwerppilots uitgevoerd worden onder de vlag van het Programma Mooi Nederland van het Ministerie van BZK. Daarnaast zal het NPB een aantal parken adviseren over bijvoorbeeld de inrichting van hun recreatieve poorten en onthaalfunctie en de publiekscommunicatie gekoppeld aan de specifieke doelgroep die zij willen bereiken. Met IVN bekijkt het NPB of er een aantal gezamenlijke activiteiten waar meerdere parken aan meedoen, opgepakt kunnen worden.  Het Nationale Parken Bureau wil ook het thema verdienmodellen en financiering nieuw leven inblazen, en onderzoeken welke verdienmodellen voor parken kansrijk zijn; hoe pak je dat op in samenwerking met ondernemers en welke verschillende subsidiemogelijkheden zijn er voor nationale parken? In 2023 staat ook nog de mogelijkheid open voor een paar parken om onafhankelijke advies te vragen aan de Visitatiecommissie over de voortgang in hun ontwikkeling om daar uiteindelijk hun voordeel mee te doen ( zie interview Luiten).

Zodra het jaarplan definitief is vastgesteld, zal dit te vinden zijn op deze site.

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen