Beleidsprogramma Nationale Parken

13-03-2023 470 keer bekeken 0 reacties

De stuurgroep Nationale Parken heeft in januari het definitieve concept van het beleidsprogramma Nationale Parken vastgesteld.

De stuurgroep Nationale Parken, bestaande uit een vertegenwoordiging van het Ministerie van LNV, het IPO en het Kernteam Nationale Parken, heeft in januari het definitieve concept van het beleidsprogramma Nationale parken vastgesteld. Het beleidsprogramma ligt nu ter besluitvorming voor bij de provincies (IPO). Daarna wordt het aangeboden aan de Minister voor Natuur en Stikstof en vervolgens aan de Tweede Kamer. Het beleidsprogramma beoogt een verdere doorontwikkeling van de Nationale Parken richting 2040.

De Nederlandse nationale parken zijn de parels van onze natuur en landschappen voor nu en toekomstige generaties. Ze maken deel uit van grote samenhangende gebieden die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. In de afgelopen jaren hebben de betrokken partijen hard gewerkt om de nationale parken in Nederland verder te ontwikkelen. Met als belangrijkste doel: de unieke natuurgebieden die parken omvatten veerkrachtig, (duurzaam) beleefbaar en met respect voor de natuur, toegankelijk te maken.

Het programma dat parken bij deze doelen ondersteunde is eind 2022 geƫindigd. Uit de evaluatie van het recente parkenbeleid komt naar voren dat bij alle betrokkenen behoefte is aan een vervolg op dat programma, met meer duidelijkheid over de doelen en inrichting van het stelsel van nationale parken op de lange termijn.

In het beleidsprogramma wordt beschreven hoe de Nationale Parken, Provincies, Rijk en Partners geacht worden invulling te geven aan de ontwikkeling van nationale parken tot robuuste, kwalitatief hoogstaande, natuur- en landschapsgebieden. Voor die ontwikkeling wordt vooral ook tijd geboden. 

 

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen