Nieuwe stichting NP Utrechtse Heuvelrug een feit

November 12, 2019 419 keer bekeken 0 comments

Op 25 september hebben 11 partijen hun ‘Deelnemersovereenkomst’ met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ondertekend. De ondertekening is een direct gevolg van de nieuwe governance voor de organisatie achter het Nationaal Park, de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De 11 partijen zijn overheden en terreinbeherende organisaties: de gemeenten De Bilt, Baarn, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Zeist, de provincie Utrecht, Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. Deelname van de gemeenten Baarn, Soest en De Bilt is nieuw en daarmee is het nationaal park een flink stuk uitgebreid naar het noorden. Helemaal officieel wordt die uitbreiding pas als ook de minister daar een handtekening onder heeft gezet. Die aanvraag bereiden we de komende jaren voor.

 Naast de kern van deelnemers aan het Nationaal Park zijn ook andere organisaties, bewoners, en bedrijven nodig om van het nationaal park een succes te maken. Iedereen kan een bijdrage leveren. Behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed op de Heuvelrug lukt alleen als we daar samen onze schouders onder zetten.

 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings