Enquête Onderzoeksagenda Nationale Parken

November 12, 2019 259 keer bekeken 1 comments

Onderzoek is een van de thema’s uit de Standaard. Maar wat voor onderzoek is er nu echt nodig volgens de betrokken partijen bij de transitie van de Nationale Parken?

Nationale Parken hebben een grote interesse in en behoefte aan meer wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de transitie naar de nieuwe stijl. Dat blijkt uit de enquête van Michael Cacciapaglia, student aan de WUR, die de enquête in opdracht van Staatsbosbeheer, Nationale Parken Bureau en de WUR uitvoerde. Als het aan de respondenten ligt zijn dit de 5 onderzoeksthema’s waar als eerste onderzoek naar wordt gedaan:
- Natuurlijke en cultuurhistorische landschapswaarden
- Sociale en ecologische draagkracht
- Inkomensmodellen
- Veranderende houding ten opzichte van de natuur in de samenleving
- Natuur, gezondheid en welzijn.

Lees meer in het rapport “Establishing a Research Agenda between Wageningen University & Research and the 'New Style' National Parks of the Netherlands”.

1  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
De Meinweg December 04, 2019

Onderzoek dat resulteert in meer onderzoek. Zeker zijn de thema’s : inkomstenmodellen en natuur gezondheid en welzijn voor mij wel de belangrijkste. We kunnen niet op weer nieuwe onderzoeken wachten maar moeten aan de slag. Als ook de (provinciale) overheid de oren laat hangen zullen we het zelf moeten doen. Let wel: dan wordt het natuurbeheer wel een meer commercieel dan maatschappelijk doel.

Cookie settings