Zes miljoen voor de Nationale Parken

July 28, 2019 393 keer bekeken 0 comments

In een brief aan de Kamer, vrijdag 26 juli, schrijft Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, dat het ministerie zes miljoen beschikbaar stelt voor de Nationale Parken.

Wat een erkenning voor alle partijen die zo hard werken aan de transitie van de Nederlandse Nationale Parken.

Trots
Carola Schouten schrijft in haar brief onder meer het volgende: “Ik ben trots op de Nationale Parken, de pronkstukken van onze natuur. In de parken komen de waarden van natuur bij uitstek naar voren: mooi, kwetsbaar en noodzakelijk. Natuur is de basis van ons bestaan. Mensen genieten van natuur en worden er door geraakt. Maar natuur is vaak ook kwetsbaar, en verdient daarom onze aandacht en bescherming. De Nationale Parken bieden veel kansen om natuur te beleven en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat beschermen ook noodzakelijk is. Een sterke natuur kan daarnaast bijdragen aan andere ruimtelijke opgaven.”

Bestaande regelingen
Daarnaast roept Carola Schouten alle partijen in haar brief op “de mogelijkheden van bestaande regelingen en programma’s maximaal te benutten. Ik denk aan de regeling klimaatadaptatie, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de Regio Deals, de gebiedsplannen IBP-Vitaal Platteland en de Erfgoed Deal. In deze programma’s kunnen de ambities van Nationale Parken nieuwe stijl ook een plek krijgen.”

Het AD had de primeur en publiceerde vrijdag een artikel over de subsidie voor de Nationale Parken.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings