Nationaal Park Oosterschelde zoekt een nieuwe voorzitter

May 13, 2019 138 keer bekeken 0 comments

Nationaal Park Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Een wereld van getij, wind en water met een bijzondere en rijke biodiversiteit.

Samen met haar partners, ondernemers en vrijwilligers maakt het park zich sterk voor de bescherming en beleving van de bijzondere natuur en landschappen van de Oosterschelde.

Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en daarbuiten. Ze is de ‘spin in het web’ geworden in het Oosterscheldegebied en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving van de natuur.

De ambitie van Nationaal Park Oosterschelde is om, op basis van de sterke structuur die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in de komende jaren te blijven vernieuwen en ontwikkelen. Hierbij krijgt het gebied te maken met uitdagingen als gevolg van bijvoorbeeld zeespiegelstijging en toenemende ruimtelijke druk. Ook de ontwikkelingen binnen het Rijksprogramma Nationale Parken zijn belangrijk voor het park, evenals een aantal initiatieven voor nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de Zuidwestelijke Delta waarin Nationaal Park Oosterschelde toekomstgericht meedenkt. Binnen deze dynamiek zijn de komende jaren bepalend voor de toekomstpositie van Nationaal Park Oosterschelde.  

Geïnteresseerd? Klik dan hier voor de volledige vacaturetekst en de PDF vacature.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings