Bijeenkomst Kernteam Samenwerkend Platform Nationale Parken

15-03-2019 0 reacties

Het Kernteam Nationale Parken, de delegatie van de maatschappelijke organisaties uit het nieuwe Samenwerkend Platform van Nationale Parken, kwam op 26 februari voor de eerste maal bij elkaar.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is in een brief geïnformeerd dat het werkprogramma 2019-2022 is vastgesteld en dat het team start met de uitvoering ervan. Link naar website voor hele bericht.

Het kernteam vraagt in de brief aan de Minister samen met de provincies de beoogde Regiegroep in te stellen.  Met de Regiegroep kan de aansturing over de uitvoering van het werkprogramma samen met de maatschappelijke organisaties worden opgepakt. Op die manier kunnen we de ambities uit de Standaard met elkaar tot een succes maken.

Het kernteam bestaat uit de volgende leden:

• Hendrik Oosterveld  (voorzitter SNP) –
• Teo Wams (plv directeur Vereniging Natuurmonumenten) / Jan Gorter–
• Janine Caalders (voorzitter NP Utrechtse Heuvelrug) –
• Marga de Jager (directeur Merk en Leden ANWB) /Paul Makken –
• Jan van de Venis (voorzitter NP Duinen van Texel) –
• Adrienne Vriesendorp (bestuurslid FPG) –

Vergaderstukken
Verslag kernteam Platform Nationale Parken
Organisatie voor de  Nationale Parken Nieuwe Stijl versie 1.4
Governance en commitment voor transitie nationale parken
Programmaplan Nationale Parken versie 3.2
Portefeuillehouders

0  reacties

 
 

Een momentje...