NLDelta organisatie vanaf 2019

20-02-2019 0 reacties

Eind 2018 hebben de leden van de NLDeltafel de wens uitgesproken om de NLDelta-samenwerking ook na 2018 te continueren en te versterken.

In lijn daarmee hebben Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Dordrecht, Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten onlangs met elkaar afgesproken om hiervoor menskracht en middelen toe te zeggen. Daarmee kan de samenwerking in elk geval in 2019 en 2020 worden voortgezet. Deze samenwerking richt zich vooral op het verwezenlijken van de ambities van NLDelta en daarmee het maken van een start met regionale, strategische gebiedsontwikkeling en het verkrijgen van de status Nationaal Park nieuwe stijl. Momenteel worden de afspraken concreter uitgewerkt in een overeenkomst en met de vorming van een programmabureau NLDelta. Meer informatie op www.nldelta.nl
 

0  reacties

 
 

Een momentje...