Op weg naar een nieuw programmaplan en organisatie

06-11-2018 0 reacties

Provincies met het Ministerie van LNV werkten aan het verhelderen van hun inzet en rol in het realiseren van de ambities van de Nationale Parken. Het onderwerp van de Nationale Parken is meermaals besproken in overleg tussen gedeputeerden en met het Ministerie van LNV.

Over de resultaten komt de komende tijd meer duidelijkheid. Daarnaast zijn partners van de Nationale Parken Deal een aantal andere uitdagingen op landelijke niveau aan het uitwerken.

• een nieuw programmaplan voor de jaren 2019-2022.
Hierin worden de prioriteiten voor 2019 en verder beschreven en aangegeven welke partners en partijen de verschillende acties zullen trekken dan wel ondersteunen. Over dit programmaplan zijn eerst bilaterale gesprekken gevoerd met de partners en zal de komende tijd verdere besluitvorming plaatsvinden.

• een nieuw voorstel voor de landelijk bestuurlijke organisatie van het programma.
Centraal staat een nieuw te vormen platform van samenwerkende partijen voor de Nationale Parken waarin de nationale parken en de partners van de Nationale Parken Deal elkaar ontmoeten. Het uitgewerkte voorstel wordt op bestuurlijk niveau besproken, waarbij de intentie van betrokkenen is om 1 januari 2019 van start te gaan.

0  reacties

 
 

Een momentje...